Περιεχόμενα του Περιγραφέας «Χρόνος και χώρος στην ψηφιακή κοινωνία»

Χρόνο και χώρο στην ψηφιακή κοινωνία

Tiempo y Espacio en la Sociedad Digital Μεσολαβητής: Javier Callejo

Ένα από τα βασικά στοιχεία της κάθε εκπολιτιστική αλλαγή είναι η μετατροπή του χρόνου και του χώρου. Η δημιουργία μιας νέας ψηφιακής κοινωνίας δείχνει μια νέα αντίληψη αυτών των κοινωνικών διαστάσεων. Η ενότητα αυτή εξετάζει το parsing του προσωρινού χώρου στην ψηφιακή κοινωνία, αλλά και τα άλλα δύο συστήματα έχουν διαμορφωθεί από νεωτερικότητα: το σύστημα της αγοράς και των μέσων ενημέρωσης συστήματος. (Περισσότερα ...)

Διεθνείς Συμβάσεις Student άρθρα Επιχορηγήσεις Χαρακτηριστικά CD-Rom Κυβερνοχώρο, δικαιώματα του πολίτη και την ανάπτυξη επικοινωνίας και διαχείρισης της πλατφόρμας ψηφιακής διαμόρφωσης Πιστώσεις Design Σχεδιασμός για όλους (Ι και ΙΙ) E-Learning Edition Μ.Μ.Ε. Πτυχία Μελέτες και Diploma in Media Analysis Expert Ελεύθερο Λογισμικό Πανεπιστήμιο Φιλοσοφία των Πτυχίο Ελεύθερου Λογισμικού Γραφικών Ιστορία του Οπτικοακουστικού Τομέα Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Βιβλία Μεταπτυχιακό στην ολοκληρωμένη Marketing Τεχνολογίες και Κοινωνία της Γνώσης Εγγραφής Μεθοδολογία Digital αφηγηματική Ψηφιακές Τεχνολογίες της Νέας Χιλιετίας δύναμης και ελέγχου στον Κυβερνοχώρο θεωρητική και πρακτική E-Learning του Advanced Digital Production Modular Ραδιόφωνο Προγράμματα Εκδόσεις Πόρων Κοινωνία της Γνώσης Κοινωνία της Γνώσης. Media Sotfware ποσοστά χρόνου και χώρου στην ψηφιακή κοινωνία συλλογική εργασία Online Masters τελικό έργο Informational Videos