Περιεχόμενα του Περιγραφέας «Θεωρητική και Πρακτική Αρχές της E-Learning»

Πρακτικές και θεωρητικές αρχές της E-Learning

Principios Teóricos y Prácticos de E-Learning Διαμεσολαβητές: Alicia Tedesco και Miguel Santamaria

Παρά το γεγονός ότι η εκπαίδευση έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές σε ολόκληρη την ιστορία, την εφαρμογή της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών έχει γίνει μία από τις πιο βαθιές και αποφασιστική καινοτομίες των τελευταίων ετών. Η μορφή της πρόσβασης στη γνώση, την επικοινωνία, διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, τα υλικά και οι πόροι έχουν ανανεωθεί ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της ψηφιακής κοινωνίας. Το E-learning αναδύεται ως μια πιο άμεση εφαρμογή της διδασκαλίας μέσω του δικτύου. (Περισσότερα ...)

Διεθνείς Συμβάσεις Student άρθρα Επιχορηγήσεις Χαρακτηριστικά CD-Rom Κυβερνοχώρο, δικαιώματα του πολίτη και την ανάπτυξη επικοινωνίας και διαχείρισης της πλατφόρμας ψηφιακής διαμόρφωσης Πιστώσεις Design Σχεδιασμός για όλους (Ι και ΙΙ) E-Learning Edition Μ.Μ.Ε. Πτυχία Μελέτες και Diploma in Media Analysis Expert Ελεύθερο Λογισμικό Πανεπιστήμιο Φιλοσοφία των Πτυχίο Ελεύθερου Λογισμικού Γραφικών Ιστορία του Οπτικοακουστικού Τομέα Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Βιβλία Μεταπτυχιακό στην ολοκληρωμένη Marketing Τεχνολογίες και Κοινωνία της Γνώσης Εγγραφής Μεθοδολογία Digital αφηγηματική Ψηφιακές Τεχνολογίες της Νέας Χιλιετίας δύναμης και ελέγχου στον Κυβερνοχώρο θεωρητική και πρακτική E-Learning του Advanced Digital Production Modular Ραδιόφωνο Προγράμματα Εκδόσεις Πόρων Κοινωνία της Γνώσης Κοινωνία της Γνώσης. Media Sotfware ποσοστά χρόνου και χώρου στην ψηφιακή κοινωνία συλλογική εργασία Online Masters τελικό έργο Informational Videos