Περιεχόμενα του Περιγραφέας «Power και ελέγχου στον κυβερνοχώρο»

Εξουσία και Ελέγχου στον Κυβερνοχώρο

Poder y control en el Ciberespacio Διαμεσολαβητές: Sara Lee και Carlos Martinez

Η ενότητα αυτή εξετάζει τις θεωρίες της εξουσίας και των μηχανισμών ελέγχου που λειτουργούν στις ψηφιακές τεχνολογίες στον κυβερνοχώρο. Αντιμετωπίζει τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία τα οποία εντοπίζουν το υλικό και ιδεολογικές διεργασίες που λειτουργούν στο δίκτυο, βοηθώντας να απομυθοποιήσει την εικόνα της ως "τεχνολογικά ουδέτερη".
Ταυτόχρονα, πέρα από τον προσδιορισμό αυτών των μηχανισμών που καθορίζουν την κυβερνοχώρο, να δώσουν προσοχή στις δυνατότητες να παρακάμψουν και να αντιστραφούν αυτές οι διαδικασίες της εξουσίας και του ελέγχου από τη βάση των αναδυόμενων εμπειρίας (περισσότερο ...)

Διεθνείς Συμβάσεις Student άρθρα Επιχορηγήσεις Χαρακτηριστικά CD-Rom Κυβερνοχώρο, δικαιώματα του πολίτη και την ανάπτυξη επικοινωνίας και διαχείρισης της πλατφόρμας ψηφιακής διαμόρφωσης Πιστώσεις Design Σχεδιασμός για όλους (Ι και ΙΙ) E-Learning Edition Μ.Μ.Ε. Πτυχία Μελέτες και Diploma in Media Analysis Expert Ελεύθερο Λογισμικό Πανεπιστήμιο Φιλοσοφία των Πτυχίο Ελεύθερου Λογισμικού Γραφικών Ιστορία του Οπτικοακουστικού Τομέα Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Βιβλία Μεταπτυχιακό στην ολοκληρωμένη Marketing Τεχνολογίες και Κοινωνία της Γνώσης Εγγραφής Μεθοδολογία Digital αφηγηματική Ψηφιακές Τεχνολογίες της Νέας Χιλιετίας δύναμης και ελέγχου στον Κυβερνοχώρο θεωρητική και πρακτική E-Learning του Advanced Digital Production Modular Ραδιόφωνο Προγράμματα Εκδόσεις Πόρων Κοινωνία της Γνώσης Κοινωνία της Γνώσης. Media Sotfware ποσοστά χρόνου και χώρου στην ψηφιακή κοινωνία συλλογική εργασία Online Masters τελικό έργο Informational Videos