Περιεχόμενα του Περιγραφέας «Ψηφιακή Αφήγηση»

Ψηφιακή Narrative

Narrativa Digital Μεσολαβητής: Roberto Sanchez Aparici και την Αφρική

Σε όλη την ιστορία, οι άνθρωποι αισθάνθηκαν την ανάγκη να πει ιστορίες και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος έχουν μεταβάλει τις διάφορες μορφές της αφήγησης και της εκπροσώπησης. Κατά τα τελευταία έτη του εικοστού αιώνα, η ψηφιοποίηση της οπτικοακουστικής παραγωγής δημιούργησε νέες γλώσσες και νέους τρόπους για να δημιουργήσουν και να πει ιστορίες που υπερβαίνουν την απλή μετατροπή από την αναλογική στην ψηφιακή. (Περισσότερα ...)

Διεθνείς Συμβάσεις Student άρθρα Επιχορηγήσεις Χαρακτηριστικά CD-Rom Κυβερνοχώρο, δικαιώματα του πολίτη και την ανάπτυξη επικοινωνίας και διαχείρισης της πλατφόρμας ψηφιακής διαμόρφωσης Πιστώσεις Design Σχεδιασμός για όλους (Ι και ΙΙ) E-Learning Edition Μ.Μ.Ε. Πτυχία Μελέτες και Diploma in Media Analysis Expert Ελεύθερο Λογισμικό Πανεπιστήμιο Φιλοσοφία των Πτυχίο Ελεύθερου Λογισμικού Γραφικών Ιστορία του Οπτικοακουστικού Τομέα Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Βιβλία Μεταπτυχιακό στην ολοκληρωμένη Marketing Τεχνολογίες και Κοινωνία της Γνώσης Εγγραφής Μεθοδολογία Digital αφηγηματική Ψηφιακές Τεχνολογίες της Νέας Χιλιετίας δύναμης και ελέγχου στον Κυβερνοχώρο θεωρητική και πρακτική E-Learning του Advanced Digital Production Modular Ραδιόφωνο Προγράμματα Εκδόσεις Πόρων Κοινωνία της Γνώσης Κοινωνία της Γνώσης. Media Sotfware ποσοστά χρόνου και χώρου στην ψηφιακή κοινωνία συλλογική εργασία Online Masters τελικό έργο Informational Videos