Περιεχόμενα της Περιγραφέας «μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ολοκληρωμένο Marketing Τεχνολογίες και Κοινωνία της Γνώσης»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ολοκληρωμένο Marketing Τεχνολογίες και Κοινωνία της Γνώσης

Máster Universitario en Tecnologías Integradas y Sociedad del Conocimiento

  • Αυτό επιτρέπει την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται όλο και περισσότερο στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.
  • Πρόκειται για ένα on-line εκπαίδευση που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων σε ένα όλο και πιο ψηφιακό περιβάλλον. (Περισσότερα ...)
Διεθνείς Συμβάσεις Student άρθρα Επιχορηγήσεις Χαρακτηριστικά CD-Rom Κυβερνοχώρο, δικαιώματα του πολίτη και την ανάπτυξη επικοινωνίας και διαχείρισης της πλατφόρμας ψηφιακής διαμόρφωσης Πιστώσεις Design Σχεδιασμός για όλους (Ι και ΙΙ) E-Learning Edition Μ.Μ.Ε. Πτυχία Μελέτες και Diploma in Media Analysis Expert Ελεύθερο Λογισμικό Πανεπιστήμιο Φιλοσοφία των Πτυχίο Ελεύθερου Λογισμικού Γραφικών Ιστορία του Οπτικοακουστικού Τομέα Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Βιβλία Μεταπτυχιακό στην ολοκληρωμένη Marketing Τεχνολογίες και Κοινωνία της Γνώσης Εγγραφής Μεθοδολογία Digital αφηγηματική Ψηφιακές Τεχνολογίες της Νέας Χιλιετίας δύναμης και ελέγχου στον Κυβερνοχώρο θεωρητική και πρακτική E-Learning του Advanced Digital Production Modular Ραδιόφωνο Προγράμματα Εκδόσεις Πόρων Κοινωνία της Γνώσης Κοινωνία της Γνώσης. Media Sotfware ποσοστά χρόνου και χώρου στην ψηφιακή κοινωνία συλλογική εργασία Online Masters τελικό έργο Informational Videos