Περιεχόμενα του Περιγραφέας «Ιστορία»

Προέλευση και ιστορία του Προγράμματος

Orígenes e Historia del Programa Modular
Η καταγωγή του Modular Προγράμματος χρονολογείται από το 1998 στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Specialist γκολφ στην Εκπαιδευτική ανακοίνωση και Πτυχίο Νέο Μεταπτυχιακό στο Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Εκείνη την εποχή ήταν ένα από τα πρωτοποριακά πειράματα (περισσότερο ...)

Modular Πρόγραμμα Στόχοι

Objetivos del programa modular

Οι κύριοι στόχοι είναι:

  1. Κατανοήσουν και να αναλύσουν τη διαδικασία σύγκλισης των μέσων ενημέρωσης στην κοινωνία της γνώσης.
  2. Παραγωγή και διαχείριση των ψηφιακών πλατφόρμων.
  3. Ανάπτυξη μοντέλων για το σχεδιασμό και την παραγωγή σύμφωνα με τους κανόνες της προσβασιμότητας. (Περισσότερα ...)
Διεθνείς Συμβάσεις Student άρθρα Επιχορηγήσεις Χαρακτηριστικά CD-Rom Κυβερνοχώρο, δικαιώματα του πολίτη και την ανάπτυξη επικοινωνίας και διαχείρισης της πλατφόρμας ψηφιακής διαμόρφωσης Πιστώσεις Design Σχεδιασμός για όλους (Ι και ΙΙ) E-Learning Edition Μ.Μ.Ε. Πτυχία Μελέτες και Diploma in Media Analysis Expert Ελεύθερο Λογισμικό Πανεπιστήμιο Φιλοσοφία των Πτυχίο Ελεύθερου Λογισμικού Γραφικών Ιστορία του Οπτικοακουστικού Τομέα Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Βιβλία Μεταπτυχιακό στην ολοκληρωμένη Marketing Τεχνολογίες και Κοινωνία της Γνώσης Εγγραφής Μεθοδολογία Digital αφηγηματική Ψηφιακές Τεχνολογίες της Νέας Χιλιετίας δύναμης και ελέγχου στον Κυβερνοχώρο θεωρητική και πρακτική E-Learning του Advanced Digital Production Modular Ραδιόφωνο Προγράμματα Εκδόσεις Πόρων Κοινωνία της Γνώσης Κοινωνία της Γνώσης. Media Sotfware ποσοστά χρόνου και χώρου στην ψηφιακή κοινωνία συλλογική εργασία Online Masters τελικό έργο Informational Videos