Περιεχόμενα του Περιγραφέας «φιλοσοφία του Ελεύθερου Λογισμικού»

Ελεύθερο Λογισμικό φιλοσοφία

Filosofía del Software libre Μεσολαβητής: Robert Feltrero Oreja

Το ελεύθερο λογισμικό είναι ένα κίνημα που έχει προχωρήσει πέρα από το στενό χώρο της τεχνολογίας που πρέπει να εφαρμόζονται και να ερμηνευθεί εκ νέου σε όλους τους τομείς της πνευματικής παραγωγής, είτε καλλιτεχνική, επιστημονική ή τεχνική. Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τον προβληματισμό για την ηγεμονική μοντέλο του εμπορικού λογισμικού και το ελεύθερο λογισμικό ως ένα συνεκτικό μοντέλο που αποτελεί εναλλακτική λύση δικαιολογημένη και πολύτιμη για τη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας. (Περισσότερα ...)

Διεθνείς Συμβάσεις Student άρθρα Επιχορηγήσεις Χαρακτηριστικά CD-Rom Κυβερνοχώρο, δικαιώματα του πολίτη και την ανάπτυξη επικοινωνίας και διαχείρισης της πλατφόρμας ψηφιακής διαμόρφωσης Πιστώσεις Design Σχεδιασμός για όλους (Ι και ΙΙ) E-Learning Edition Μ.Μ.Ε. Πτυχία Μελέτες και Diploma in Media Analysis Expert Ελεύθερο Λογισμικό Πανεπιστήμιο Φιλοσοφία των Πτυχίο Ελεύθερου Λογισμικού Γραφικών Ιστορία του Οπτικοακουστικού Τομέα Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Βιβλία Μεταπτυχιακό στην ολοκληρωμένη Marketing Τεχνολογίες και Κοινωνία της Γνώσης Εγγραφής Μεθοδολογία Digital αφηγηματική Ψηφιακές Τεχνολογίες της Νέας Χιλιετίας δύναμης και ελέγχου στον Κυβερνοχώρο θεωρητική και πρακτική E-Learning του Advanced Digital Production Modular Ραδιόφωνο Προγράμματα Εκδόσεις Πόρων Κοινωνία της Γνώσης Κοινωνία της Γνώσης. Media Sotfware ποσοστά χρόνου και χώρου στην ψηφιακή κοινωνία συλλογική εργασία Online Masters τελικό έργο Informational Videos