Περιεχόμενα του Περιγραφέας 'Πιστώσεις'

Βαθμολογήστε Πληροφορίες και υποτροφίες

Información sobre Tasas y Becas
Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά των διαφόρων πτυχίων που παρέχονται στην ψηφιακή Modular Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Γνώσης, καθώς και να βρείτε και πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υποτροφίες. (Περισσότερα ...)

Ευχαριστίες και Εγγραφή

Créditos y Matriculación
CREDITS

  • Η πορεία Δίπλωμα αποτελείται από είκοσι πιστώσεων. Μπορεί να γίνει σε ένα ενιαίο πλαίσιο ή, το πολύ, την επέκταση σε πέντε ακαδημαϊκά έτη.
    Αριθμό διδακτικών μονάδων: 25 (250 ώρες) (περισσότερο ...)
Διεθνείς Συμβάσεις Student άρθρα Επιχορηγήσεις Χαρακτηριστικά CD-Rom Κυβερνοχώρο, δικαιώματα του πολίτη και την ανάπτυξη επικοινωνίας και διαχείρισης της πλατφόρμας ψηφιακής διαμόρφωσης Πιστώσεις Design Σχεδιασμός για όλους (Ι και ΙΙ) E-Learning Edition Μ.Μ.Ε. Πτυχία Μελέτες και Diploma in Media Analysis Expert Ελεύθερο Λογισμικό Πανεπιστήμιο Φιλοσοφία των Πτυχίο Ελεύθερου Λογισμικού Γραφικών Ιστορία του Οπτικοακουστικού Τομέα Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Βιβλία Μεταπτυχιακό στην ολοκληρωμένη Marketing Τεχνολογίες και Κοινωνία της Γνώσης Εγγραφής Μεθοδολογία Digital αφηγηματική Ψηφιακές Τεχνολογίες της Νέας Χιλιετίας δύναμης και ελέγχου στον Κυβερνοχώρο θεωρητική και πρακτική E-Learning του Advanced Digital Production Modular Ραδιόφωνο Προγράμματα Εκδόσεις Πόρων Κοινωνία της Γνώσης Κοινωνία της Γνώσης. Media Sotfware ποσοστά χρόνου και χώρου στην ψηφιακή κοινωνία συλλογική εργασία Online Masters τελικό έργο Informational Videos