Περιεχόμενο της Περιγραφέας «Επικοινωνία και Ανάπτυξη»

Επικοινωνία και την ανάπτυξη

Comunicación y Desarrollo Συντονιστής: Esther Fonseca

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τη γνώση της δημόσιας πολιτικής για την ανάπτυξη της παγκόσμιας κοινωνίας της πληροφορίας, τη μελέτη των διαδικασιών της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και πίστωση του κυβερνοχώρου, καθώς και η ανάλυση των συνεπειών και την οικονομική, πολιτική και κοινωνικο-πολιτιστικά δίκτυα και ψηφιακή διαμεσολάβηση πληροφορίες περιβάλλοντα. (more ...)

Διεθνείς Συμβάσεις Student άρθρα Επιχορηγήσεις Χαρακτηριστικά CD-Rom Κυβερνοχώρο, δικαιώματα του πολίτη και την ανάπτυξη επικοινωνίας και διαχείρισης της πλατφόρμας ψηφιακής διαμόρφωσης Πιστώσεις Design Σχεδιασμός για όλους (Ι και ΙΙ) E-Learning Edition Μ.Μ.Ε. Πτυχία Μελέτες και Diploma in Media Analysis Expert Ελεύθερο Λογισμικό Πανεπιστήμιο Φιλοσοφία των Πτυχίο Ελεύθερου Λογισμικού Γραφικών Ιστορία του Οπτικοακουστικού Τομέα Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Βιβλία Μεταπτυχιακό στην ολοκληρωμένη Marketing Τεχνολογίες και Κοινωνία της Γνώσης Εγγραφής Μεθοδολογία Digital αφηγηματική Ψηφιακές Τεχνολογίες της Νέας Χιλιετίας δύναμης και ελέγχου στον Κυβερνοχώρο θεωρητική και πρακτική E-Learning του Advanced Digital Production Modular Ραδιόφωνο Προγράμματα Εκδόσεις Πόρων Κοινωνία της Γνώσης Κοινωνία της Γνώσης. Media Sotfware ποσοστά χρόνου και χώρου στην ψηφιακή κοινωνία συλλογική εργασία Online Masters τελικό έργο Informational Videos