Περιεχόμενα του Κυβερνοχώρο την Περιγραφέας »και τους πολίτες»

Κυβερνοχώρο και Δικαιωμάτων του Πολίτη

Ciberespacio y Ciudadanía Διαμεσολαβητές: David Teira

Η έννοια της ιθαγένειας προέρχεται από την κλασική αρχαιότητα, αλλά τα αποτελέσματά του την αίσθηση ότι αυτός δεδομένου μάλιστα ότι η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη 1789. Το άτομο γίνεται μέρος της πολιτικής κοινότητας ως υποκείμενα δικαιωμάτων.
Η ενότητα αυτή εξετάζει τις προκλήσεις που θέτουν οι νέες τεχνολογίες στις πολιτικές αντιλήψεις μας και ιδίως για την Ιθαγένεια (περισσότερο ...)

Διεθνείς Συμβάσεις Student άρθρα Επιχορηγήσεις Χαρακτηριστικά CD-Rom Κυβερνοχώρο, δικαιώματα του πολίτη και την ανάπτυξη επικοινωνίας και διαχείρισης της πλατφόρμας ψηφιακής διαμόρφωσης Πιστώσεις Design Σχεδιασμός για όλους (Ι και ΙΙ) E-Learning Edition Μ.Μ.Ε. Πτυχία Μελέτες και Diploma in Media Analysis Expert Ελεύθερο Λογισμικό Πανεπιστήμιο Φιλοσοφία των Πτυχίο Ελεύθερου Λογισμικού Γραφικών Ιστορία του Οπτικοακουστικού Τομέα Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Βιβλία Μεταπτυχιακό στην ολοκληρωμένη Marketing Τεχνολογίες και Κοινωνία της Γνώσης Εγγραφής Μεθοδολογία Digital αφηγηματική Ψηφιακές Τεχνολογίες της Νέας Χιλιετίας δύναμης και ελέγχου στον Κυβερνοχώρο θεωρητική και πρακτική E-Learning του Advanced Digital Production Modular Ραδιόφωνο Προγράμματα Εκδόσεις Πόρων Κοινωνία της Γνώσης Κοινωνία της Γνώσης. Media Sotfware ποσοστά χρόνου και χώρου στην ψηφιακή κοινωνία συλλογική εργασία Online Masters τελικό έργο Informational Videos