Περιεχόμενα του τμήματος «μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ολοκληρωμένη Marketing Τεχνολογίες και Κοινωνία της Γνώσης»

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ολοκληρωμένο Marketing Τεχνολογίες και Κοινωνία της Γνώσης

Máster Universitario en Tecnologías Integradas y Sociedad del Conocimiento

  • Αυτό επιτρέπει την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται όλο και περισσότερο στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.
  • Πρόκειται για ένα on-line εκπαίδευση που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων σε ένα όλο και πιο ψηφιακό περιβάλλον. (Περισσότερα ...)

Media Σύγκλιση

Convergencia de Medios Διαμεσολαβητές: Sara Osuna

Η επανάσταση των νέων τεχνολογιών, ειδικά το Διαδίκτυο, έχει οδηγήσει στη σύγκλιση των διαφορετικών μέσων ενημέρωσης που ήδη λειτουργούν ανεξάρτητα. Το μεγαλύτερο εύρος ζώνης, ταχύτερους επεξεργαστές και συστημάτων για την ψηφιακή συμπίεση του σήματος έχουν τη δυνατότητα πιο αποτελεσματικού δικτύου που θα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη σύγκλιση των μέσων επικοινωνίας. (Περισσότερα ...)

Μ.Μ.Ε.

Estudio de Medios Διαμεσολαβητές: Miguel Romo και Τόνι Cuadrado

Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας έχουν καταστεί ουσιαστικό στοιχείο για την κατανόηση της σύγχρονης κοινωνίας. Από την ίδρυσή της, για πάνω από έναν αιώνα, έχει υπό μελέτη για κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, φιλόσοφοι και ανθρωπολόγοι. Η επιρροή του στις σύγχρονες κοινωνίες είναι τέτοια ώστε να έχει γίνει γνωστή ως η «τέταρτη εξουσία». (Περισσότερα ...)

Ψηφιακή Narrative

Narrativa Digital Μεσολαβητής: Roberto Sanchez Aparici και την Αφρική

Σε όλη την ιστορία, οι άνθρωποι αισθάνθηκαν την ανάγκη να πει ιστορίες και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος έχουν μεταβάλει τις διάφορες μορφές της αφήγησης και της εκπροσώπησης. Κατά τα τελευταία έτη του εικοστού αιώνα, η ψηφιοποίηση της οπτικοακουστικής παραγωγής δημιούργησε νέες γλώσσες και νέους τρόπους για να δημιουργήσουν και να πει ιστορίες που υπερβαίνουν την απλή μετατροπή από την αναλογική στην ψηφιακή. (Περισσότερα ...)

Οπτικοακουστικής πληροφορίας

Información Audiovisual Μεσολαβητής: Luis Deltell

Στη σημερινή κοινωνία, η εικόνα είναι πανταχού παρούσα, καθημερινά. Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας εικόνας μας επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πτυχή, η εικονική δημιουργία, μέχρι τώρα ήταν δεσμευμένο για όσους πλοίαρχο τις τεχνικές των οπτικοακουστικών μέσων. Ωστόσο, αυτό που η τεχνολογία δεν μπορεί να είναι η ανθρώπινη ικανότητα να συνθέσει, να αποζημιώσει, να ρυθμίσετε την ένταση, να διαφοροποιούν το ρυθμό της εικόνας, να επιλέξουν μεταξύ αρμονία ή αντίθεση, να εκφραζόμαστε, τελικά, μέσω εικόνα που έχουμε αντιληφθεί και να κατανοήσει τη διαδικασία στο σύνολό της. (more ...)

Κυβερνοχώρο και Δικαιωμάτων του Πολίτη

Ciberespacio y Ciudadanía Διαμεσολαβητές: David Teira

Η έννοια της ιθαγένειας προέρχεται από την κλασική αρχαιότητα, αλλά τα αποτελέσματά του την αίσθηση ότι αυτός δεδομένου μάλιστα ότι η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη 1789. Το άτομο γίνεται μέρος της πολιτικής κοινότητας ως υποκείμενα δικαιωμάτων.
Η ενότητα εξετάζει τις προκλήσεις που θέτουν οι νέες τεχνολογίες στις πολιτικές αντιλήψεις μας και ιδίως για την Ιθαγένεια (περισσότερο ...)

Προηγούμενη »Περιεχόμενα
Διεθνείς Συμβάσεις Student άρθρα Επιχορηγήσεις Χαρακτηριστικά CD-Rom Κυβερνοχώρο, δικαιώματα του πολίτη και την ανάπτυξη επικοινωνίας και διαχείρισης της πλατφόρμας ψηφιακής διαμόρφωσης Πιστώσεις Design Σχεδιασμός για όλους (Ι και ΙΙ) E-Learning Edition Μ.Μ.Ε. Πτυχία Μελέτες και Diploma in Media Analysis Expert Ελεύθερο Λογισμικό Πανεπιστήμιο Φιλοσοφία των Πτυχίο Ελεύθερου Λογισμικού Γραφικών Ιστορία του Οπτικοακουστικού Τομέα Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Βιβλία Μεταπτυχιακό στην ολοκληρωμένη Marketing Τεχνολογίες και Κοινωνία της Γνώσης Εγγραφής Μεθοδολογία Digital αφηγηματική Ψηφιακές Τεχνολογίες της Νέας Χιλιετίας δύναμης και ελέγχου στον Κυβερνοχώρο θεωρητική και πρακτική E-Learning του Advanced Digital Production Modular Ραδιόφωνο Προγράμματα Εκδόσεις Πόρων Κοινωνία της Γνώσης Κοινωνία της Γνώσης. Media Sotfware ποσοστά χρόνου και χώρου στην ψηφιακή κοινωνία συλλογική εργασία Online Masters τελικό έργο Informational Videos